Cor Mul

Projectontwikkeling, bouwtechnische en financiële zaken

Cor Mul

Cor Mul is aandeelhouder en directeur Projectontwikkeling, Bouwtechnische zaken en Financiële zaken van Mul Groep (MPO), een verzamelnaam voor de verschillende ondernemingen van de familie Mul. Daarnaast is Mul oprichter en directeur-eigenaar van Mul Projectontwikkeling, waarmee hij betaalbare, kwalitatief hoogwaardige woningen ontwikkelt en beheert voor de huur- en koopmarkt.

Biografie

Student bouwkunde

Cor Mul werd geboren op 17 december 1960 te Amsterdam. Nadat het gezin Mul achtereenvolgens naar Utrecht en Overijssel was verhuisd, keerde het daar in 1970 terug. Mul behaalde er vervolgens zijn havo-diploma en startte daarna aan HTS Wiltzanghlaan zijn opleiding Bouwkunde. Daarmee koos hij voor een bredere technische studie, waarvan hij wist deze later zowel commercieel als praktisch te kunnen toepassen.

Eerste stappen in het familiebedrijf

Na zijn afstuderen besloot Cor Mul in te stappen in de vastgoedbeheeronderneming die zijn vader in 1970 was begonnen. Hier voegde hij zich bij zijn zus, die reeds verantwoordelijk was voor de huuradministratie. Binnen het familiebedrijf richtte Mul zich aanvankelijk op de technische zaken en hield hij zich bezig met onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Gaandeweg professionaliseerde hij deze activiteiten en bracht hij meer tijd door op kantoor, waardoor de samenwerking met zijn zus intensiveerde.

Dat was mede het gevolg van een subsidieregeling van de gemeente Amsterdam, die het familiebedrijf vanaf het midden van de jaren tachtig in staat stelde tegen gunstige voorwaarden de vastgoedportefeuille te renoveren. Mul bood de huurders – waarvan circa zeventig procent tot de primaire doelgroepen behoorde – verschillende renovatiepakketten aan, zodat zij meer keuze hadden en de huur voor hen betaalbaar bleef. Mul droeg zorg voor de subsidie- en financieringsaanvragen en stuurde de renovatiewerkzaamheden aan, waarmee hij definitief een meer besturende en toezichthoudende rol binnen het familiebedrijf aannam.

Na het aflopen van de subsidieregeling, aan het begin van de jaren negentig, verschoof Cor Muls focus naar het reguliere onderhoud en technisch beheer, ofwel het in stand houden van de bestaande vastgoedportefeuille. Doordat de woningen in de portefeuille inmiddels in goede staat verkeerden, kwam er bovendien geleidelijk meer ruimte voor mutatieonderhoud. 

Aan het roer

Vanaf het midden van de jaren negentig nam Cor Mul, samen met zijn zus, het familiebedrijf stapsgewijs over van zijn vader. Deze had zich al jarenlang steeds meer op de achtergrond begeven. In diezelfde periode zette Mul zijn eigen onderneming op: Mul Projectontwikkeling. Daarmee vernieuwt Mul sindsdien de familieportefeuille, door woningen uit de portefeuille te herontwikkelen of door geheel nieuwe woningen te ontwikkelen.

De aanleiding voor het oprichten van Mul Projectontwikkeling was een blok woningen in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Renovatie bleek niet rendabel te zijn en dus kocht Mul deze woningen op uit de familieportefeuille, sloopte ze en realiseerde er zelfstandig nieuwe woningen. Dit complex, dat tegenwoordig de naam Meerhuizenpoort draagt, werd in 2002 opgeleverd en was een nog groter dan verwacht succes. Daardoor wijdt Mul zich sindsdien volledig aan het ontwikkelen of herontwikkelen van woningen, wat aanvankelijk vooral een noodzakelijke bezigheid was geweest. In de jaren daarop bleven Cor Mul en zijn zus dan ook de familieportefeuille onderhouden, maar zochten zij tevens naar kansen om met Mul Projectontwikkeling zelf woningen te ontwikkelen of waar nodig de bestaande portefeuille te vernieuwen.

Daarbij vond Mul uitdaging in de juridische en bureaucratische aspecten van het ontwikkelingsproces. Meer dan eens moest hij zich vastbijten in een vergunningprocedure, sterk houden in politiek getouwtrek en blijven geloven in een project waarin anderen geen heil zagen, terwijl de vastgoedsector af en aan in crisis verkeerde en Mul ondanks die omstandigheden het vertrouwen van financiers moest zien te behouden. Daarin slaagde hij door met alle betrokkenen in dialoog te blijven en het daarbij bovenal over belangen te hebben, niet alleen maar over meningen.

Projecten

Enkele projecten van Cor Mul zijn:

  • Een nieuwbouwproject in de Amsterdamse Rivierenbuurt, het eerdergenoemde Meerhuizenpoort. Deze in 2002 opgeleverde woningen – 30 voor de koop- en 31 voor de huurmarkt – zijn gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School, op de plek waar Mul Groep voorheen een ander complex beheerde.
  • Een woontoren in Amsterdam-Oost met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, opgeleverd in 2014 en bestaande uit 72 koop- en huurappartementen, een vanwege de nabijheid van het Amsterdamse metronetwerk uitvoeringstechnisch uitdagende tweelaags parkeerkelder en een 1.700 vierkante meter tellende commerciële plint. Daarin is plek voor onder meer een lunchrestaurant, restaurant met bar en live dj’s, kookstudio en moderne kantoorruimtes.
  • Een nieuwbouwproject in Badhoevedorp, dat twee woonblokken omvat die bekendstaan als Lindehof 1 en Lindehof 2. Eerstgenoemde is opgeleverd in 2011, laatstgenoemde vijf jaar later. In totaal zijn met de Lindehof 80 huur- en koopwoningen gerealiseerd, gesitueerd rondom een ruime, groene binnenplaats.
  • 124 driekamerwoningen, bestemd voor de vrije sector, die samen Woudt Amsterdam vormen. Dit duurzame, twaalf verdiepingen tellende nieuwbouwproject voerde Mul uit samen met zijn zus, uit naam van MPO. Het complex huist, naast woningen, in de commerciële plint ook een sportschool en een restaurant. De oplevering vond plaats in 2017.

Mulgroep ontwikkelt en beheert woningen in Amsterdam en andere locaties in Nederland. De ambitie is om betaalbare woningen van een hoog kwaliteitsniveau te realiseren. Vooral in de markthuur, maar ook voor de koopsector.

MPO B.V.
Stadionweg 7, 1077 RV Amsterdam
www.mulgroep.nl

© Cor Mul